Téma ismertetése

 • 2017.04.06 - ZH - Haladók

  1. Maximális prefix: Adott egy n × m méretű mátrix, amelynek elemei karakterek, valamint egy s karakterlánc. Keressük meg a mátrixban s leghosszabb prefixét. A mátrixban a prefix betűi le, fel, bal, jobb irányban követhetik egymást.  (10-re)
  2. Egyenlet: Oldjuk meg a 3x + y + 4xz = 100 egyenletet a természetes számok halmazán. Írjuk ki az összes lehetséges megoldást. (6-ra)
  3. Mátrixhatvány: Legyen A egy négyzetes mátrix (állományban). Írj hatékony divide et impera algoritmust az An kiszámítására. (6-ra)

  A 3. feladat megoldható plusz pontért. Csak a működő verziója számít plusznak.

  FIGYELEM!

  -0.3 pontok! 

  Állományok, helyfoglalások, bezárások, felszabadítások...

  Minden helyfoglalás legyen dinamikus!

  A kód legyen rendezett!


  • 2017.04.07 - ZH - Inf B

   1. Madárnyelv: Olvass be egy állományból egy szöveget, és írd ki madárnyelven egy másik állományba. A kapott állományt olvasd be majd írd ki binárisan egy másik állományba.
   2. HajtogatásLegyen egy elemű egydimenziós tömb. Hajtsuk rá a tömb egyik felét a másik felére. A tömb felül kerülő felét adónak, az alul kerülőt pedig vevőnek nevezzük (ha páratlan a tömb elemszáma, a közbülső elemet eltávolítjuk). Az összetűrt tömb elemei a vevő fél indexeit öröklik. Például az x[0..4tömb kétféleképpen tűrhető kettőbe, egyszer az x[0..1tömböt (a második felét tűrjük rá az első felére),másodszor pedig az x[3..4tömböt (az első felét tűrjük rá a második felére) eredményezve (a harmadik elemet eltávolítjuk). A hajtogatást addig folytatjuk, amíg egyelemű tömbhöz jutunk.

   Feltételezve, hogy az x[0..n-1] egész elemű tömbből indulunk ki:

   • Egy adott index esetén írjunk ki egy olyan hajtogatási sort, amely őt eredményezi mint végső elemet.
   • Feltételezve, hogy a kettéhajtásból adódó tömb elemei értékét úgy számítjuk ki, hogy a megfelelő vevőelem kétszereséből kivonjuk a megfelelő adóelem értékét, juthatunk-e nulla értékű végső elemhez?

   FIGYELEM!

   -0.3 pontok

   Állományok, dinamikus helyfoglalás, rendezett kód,...   • ZH Inf B 2017.05.26 - Prog Kezdo

    Moho

    Buszállomások: Legyen a várost átszel® f®út menténn buszállomás 1-t®l n-ig megszámozva. Az egymást követ® állomások között pedig a távolságok (méterben) legyenek a1, a2, . . . , an−1. Mely állomásokban álljon meg a gyorsjárat, ha azt szeretnénk, hogy a megállók száma maximális legyen, és az egymást követ® megállók között legyen legalább x méter távolság?


    Dinamikus

    Adott egy n × m méret¶ mátrix, amelyen a bal fels® elemt®l a jobb alsó elemig egy sáska a következ®képpen halad át:

    ugrik egyet vízszintesen (bármelyik elemhez az aktuális sorból), majd lép egyet függ®legesen (az aktuális elem alatti elemhez), és így tovább.

    Ha úgy fogjuk fel a mátrix elemeit, mint táplálékmennyiségeket, melyik a sáska legtáplálóbb útvonala?