Téma ismertetése

 • Általános

 • 1. Műveletek tömbökkel

 • 2. Tömb, ami ismeri a méretét

 • 3. Buborékos rendezés, Strassen algoritmusa

 • 4. Polinom AAT

  Polinom AAT implementálása

  szükséges függvények és struktúra:

  typedef struct Polinom {
        int fok;
        int *egyutthatok;

        int size;

  } Polinom;


  • Polinom* Create(int) - nullpolinomot létrehoz, max paraméter tag
  • void Destroy(Polinom*)
  • int PutEgyutthato(Polinom*, int, int) - ellenőrizni kell, hogy belefér-e, fokszámot át kell állítani, ha kell
  • int GetEgyutthato(Polinom*, int) - adott fokszámú tag együtthatójának lekérdezése
  • int NullPolinom(Polinom*) - ellenőrzés
  • void Print(Polinom*) - "szép" kiírás
  • Polinom* Osszead(Polinom*, Polinom*)
  • Polinom* Szoroz(Polinom*, Polinom*)
  • Polinom** Oszt(Polinom*, Polinom*) - tételezzük fel, hogy az első nagyobb, mint a másodi; az eredmény egy Polinom* elemeket tartalmazó kételemű tömb, aminek a 0. eleme a hányados-polinom, az 1. eleme a maradék-polinom.
  • int PolinomErteke(Polinom*, int) - behelyettesítési érték


  PutEgyutthato tesztsorozat (nullpolinomból kiindulva):

  P=Create(10);

  PutEgyutthato(P, 0, 2) -> fokszám: 0

  PutEgyutthato(P, 2, 1) -> fokszám: 2

  PutEgyutthato(P, 4, 1) -> fokszám: 4

  PutEgyutthato(P, 4, 0) -> fokszám: 2

  PutEgyutthato(P, 2, -2) -> fokszám: 2

  PutEgyutthato(P, 0, 0) -> fokszám: 2

  PutEgyutthato(P, 4, 0) -> fokszám: 2

  PutEgyutthato(P, 11, 2) -> fokszám: 2 -> HIBA!

  PutEgyutthato(P, 2, 0) -> fokszám: 0 (nullpolinom)
 • 5. Tömb adatszerkezet

  1. Egér a labirintusban

  Egy bemeneti állományban adott egy labirintus, egy egér pozíciója a labirintusban és a sajt pozíciója a labirintusban. Írjatok játékot, amelyben egy felhasználó el tudja vezetni az egeret a sajthoz. Az irányításhoz a nyilakat, vagy az ASDW billentyűket kell lehessen használni. Az egérnek tilos a pályáról leugrani és a falra mászni!

  Bemenet:

  n m

  n x m-es labirintus-mátrix (0-út, 1-fal)

  Ex Ey (egér koordinátái)

  Sx Sy (sajt koordinátái)


  A program futása során a labirintust tároljátok

  a. 2D tömbben,

  b. 1D tömbben.

  (2 projekt forráskódját kell feltölteni)


  2. Ritka mátrixokra írjátok meg a következő függvényeket:

  • beolvasás,
  • kiírás,
  • összeadás,
  • szorzás.

  A bemenet:

  n m

  n x m-es mátrix


  Írjátok meg 3 és 4 soros ábrázolással egyaránt.

  (2 projekt forráskódját kell feltölteni)

 • 6. Verem, sorok, listák

  1. Verem adatszerkezet

  typedef struct STACK{

      int size;

      char *elements;

      int sp; //stack pointer - veremmutató

  }STACK;


  STACK* Create(int); //létrehoz egy vermet

  void Push(STACK*, char); //betesz a verem tetejére

  char Pop(STACK*); //kiveszi a veremből a legfelső elemet

  char Top(STACK*); //megnézi a verem legfelső elemét

  int isEmpty(STACK*); //ellenőrzi, hogy üres-e a verem

  int isFull(STACK*); //ellenőrzi, hogy tele van-e a verem

  void Destroy(STACK*); //felszabadít

  void Print(STACK*); //kiírja a teljes verem tartalmát (segédfüggvény, nem tartozik az adatszerkezet definíciójához)


  2. Egyszeresen láncolt lista

  typedef struct PELEM{

      int data; //adatmező

      struct PELEM *next; //következő elem címe, ha nincs, akkor 0.

  }PELEM;


  //egy elemre vonatkozó függvények

  PELEM* Create(int); //létrehoz egy elemet

  void Destroy(PELEM*); //felszabadít egy elemet

  //lista

  PELEM* CreateL(); //return NULL;

  void DestroyL(PELEM*); //felszabadítja a teljes listát

  PELEM* insertLast(PELEM*, int); //beszúr a lista utolsó eleme után

  PELEM* insertFirst(PELEM*, int); //beszúr a lista első eleme elé

  PELEM* insertOrdered(PELEM*, int); //beszúr rendezetten egy feltételezhetően már rendezett listába

  void Print(PELEM*); //kiírja a lista adat-mezőit

  PELEM* SortL(PELEM*); //elrendezi a listaelemeket adatmező szerint növekvő sorrendbe

  PELEM* Delete(PELEM*, int); //töröl adott értékű elemet a listából


  3. Várakozási sor implementálása dinamikusan láncolt listával

  typedef struct VSOR{


  }