Téma ismertetése

 • Általános

 • Kollokvium - Január 11-én Pénteken 8:30 tól.

  A jelenlétben pirossal megjelölt diákokat hiányzásaik miatt nem fogadjuk a vizsgán.

  A rózsaszínnel jelölt diákok január 10-ig legalább egy pluszfeladatot (Bellman-Ford, Ford-Fulkerson, Euler kör meghatározása) be kell mutassanak, ahhoz, hogy vizsgázhassanak.

  Pontozás

  Gyakorlat: A pontozás 3-tól indul, a maximum elérhető pontszám 10 pont. 

  - A kódot meg kell tudni magyarázni – kizáró feltétel. 

  -10 pontért mindkét mintafájlon helyes eredményt kell felmutatni 

  -1 helyes eredmény 1 mintafájlra 7 pont 

  -működő program, helyes alapalgoritmussal de valamilyen okból az eredmény nem jön ki, 5 pont 

  Elmélet: 10-12 elméleti kérdés. Ebből 2 számítás.

  A pontozás 2-től indul, maximálisan elérhető pontszám 10 pont


  A kollokvium végső jegye a gyakorlat és az elmélet számtani középarányosa.

  Az elmélet kidolgozása után neki lehet fogni a gyakorlatnak. A gyakorlat befejezése után a vizsgázó elhagyja a termet, és a folyosón várakozik, amíg a sor nem kerül rá.

  Az elméletre és a gyakorlatra szánt idő összesen 2 óra és 30 perc.


  • Parciális

   Pontozás

   Gyakorlat: A pontozás 3-tól indul, a maximálisan elérhető pontszám 10 pont.

        - A kódot meg kell tudni magyarázni – kizáró feltétel.

        -10 pontért mindkét mintafájlon helyes eredményt kell felmutatni

        -1 helyes eredmény 1 mintafájlra - 7 pont

        - működő program, helyes alapalgoritmussal, de mindkét fájlra helytelen eredmény - 5 pont

   Elmélet: A pontozás 3-tól indul, maximálisan elérhető pontszám 10 pont

        -1,2,3 kérdésekre helyes válasz 2 pont, 4-es kérdés 1 pont.


   A parciális dolgozat végső jegye a gyakorlat és az elmélet számtani középarányosa.

   Aki nem jelenik meg a parciálison, annak jegye 2-es. Parciálist csak  november 19-23 között lehet írni.

  • Előadás - jegyzet

  • 1. HÉT

   • Alapfogalmak (pont, él, összefüggő komponensek, út/vonal/séta, kör, távolság...)
   • Valós hálózatok (óriás komponens, kisvilág tulajdonság...)
   • Gráfok ábrázolása a memóriában (éllista, szomszédsági mátrix, szomszédsági lista)
   • PRÜFER kód
  • 2. HÉT

   Szélességi bejárás (BFS) és alkalmazásai

   ÉL-ek fokuszban:

   • erős és gyenge kötések
   • gráf-particionálás gyenge kötések mentén
   • Girvan-Newman algoritmus
  • 3. HÉT

   PONT-ok fokuszban

   • homofília
   • szelekció, szocializáció
   • affiliációs hálózatok (páros gráfok; BFS-alkalmazás)
   • szegregáció (Schelling modell)
  • 4. HÉT

   KLIKK-ek fokuszban:

   • pozitív/negatív kapcsolatok
   • kiegyensúlyozott +/- hálózatok
   • gyengén kiegyensúlyozott +/- hálózatok
   • majdnem kiegyensúlyozott +/- hálózatok
   Gráfok színezése
   • kromatikus szám
   • klikk-szám
   • alsó/felső becslések a kromatikus-számra
   • perfekt gráfok
   • 4/5-szín tételek
  • 5. HÉT

   DFS és alkalmazásai

   • elvágó pontok
   • APTA és GAPR algoritmusok (terror-hálózatok)
   • valós vs. véletlen gráfok
  • 7. HÉT

  • 8. HÉT

  • 9. HÉT

  • 10. HÉT

  • 11. HÉT

  • 12. HÉT