Téma ismertetése

 • Megoldandó feladatok

  1. Hanoi tornyok - iteratív és rekurzív megoldás

  2. Counting sort - stabli és instabil verzió

  3. Radix sort

  4. Bontsuk fel egy számot két nem egymás utáni Fibonacci szám összegére

  5. Bináris keresés

  6. Hatérzzuk meg azt a legkisebb n számot, amelyre n! pontosan k darab nullában végződik.

  7. Matrac - http://www.infoarena.ro/problema/transport

  8. Pacman - http://codeforces.com/problemset/problem/847/E

  9. Piros fekete zsetonos játék

  10. Melyik a legértékesebb út a felső sorból az alsóba: LE, BALRA ÁTLÓSAN, JOBBRA ÁTLÓSAN

  11. Melyik a legértékesebb út a bal felső sarokból a jobb alsó sarokba: LE, JOBBRA, ÁTLÓSAN JOBBRA LE

  12. Határozzuk meg, hogy egy ponthalmazban (2D) melyik a legkisebb távolság két pont között.

  13. Határozzuk meg egy p szám esetén, hogy létezik-e olyan q prímszám és egy k természetes szám, amelyre p=q^k.

  14. Szörnytámadás


  • Kitűzött témák, feladatok

   1. Határozzuk meg oszd meg és uralkodj módszerrel, hogy egy ponthalmazban (2D) melyik a legkisebb távolság két pont között. - Gergely Botond

   2. NxM-es mátrix csigabejárása bal felső sarokból jobbra, és bentről kifele a bal felső sarokb an megállva, tárolás nélkül. - Szabó Zoltán

   3. Legrövidebb út algoritmusok gráfban - Gábor Attila, Székely Arthur

   4. Minimális feszítőfa algoritmusok - Dániel Zsombor, Kézdi Órs

   5. Adott egy alsó háromszög-mátrix. Indulunk a bal felső sarokból. Az érvényes lépések: LE, JOBBRA ÁTLÓSAN LE. Számoljuk, meg, hogy hány út vezet a legalsó sorba, és ezek közül melyik a legértékesebb. (dinamikusan) - Asztalos-Balásy Dániel

   6. Rendezési algoritmusok - nem lehet: buborékos-, beszúró-, kiválasztó-, megszámláló rendezés. 1 x O(n2) -es és 1 x O(n log n)-es algoritmus. - Nagy Csongor, Nagy Pongrác

   7. Keresési algoritmusok - bináris keresés fejlesztései, más. - Pál Arnold

   8. Sangheer és a núbiai piactér - http://codeforces.com/problemset/problem/812/C - Vidámi Mózes

   9. 

   10. 

   11. 

   12. 

   13. 

   • Előadás-javaslatok

    Szükséges:

    - egy előadás;

    - egy rövid (min. 5 oldalas) összefoglaló dolgozat;

    - adott esetben alkalmazás, ami bemutatja a működést vagy a működési elvet.


    Témák:

    1. Visszalépéses módszer / Backtracking

    2. Mohó módszer / Greedy

    3. Oszd meg és uralkodj módszer / Divide et impera (decrease and conquer)

    4. Genetikus programozás

    5. Monte Carlo módszer alkalmazásai

    6. Dinamikus programozás 1D

    7. Dinamikus programozás 2D

    8. Kombinatorika a programozásban

    9. Piros-fekete fák és algoritmusaik

    10. Pályatervező algoritmusok

    11. Fill algoritmus

    12. A szegregációs modell és alkalmazásai

    13. Ütemezési feladatok

    14. Színezési feladatok

    15. Számelméleti feladatok