Előadás

 

 • Általános információk
 • Adatmodellek, E-K modell
 • A relációs modell
 • Relációalgebra
 • A funkcionális függés és tulajdonságai
 • Normalizálás, normálformák (1NF, 2NF, 3NF, BCNF, 4NF, 5NF)
 • Az SQL alapjai (alapfogalmak, DML, DDL, DCL, lekérdezések) I-II
 • Oracle: Architektúra. Háttérfolyamatok. Adatbázis példány. Sémák és objektumok. Data Dictionary.
 • Oracle: Biztonsági rendszer. Titkosítás. Jogosultság kezelés. Audit. Mentés/visszaállítás.
 • Lekérdezés optimalizálás: Indexek (függvényalapú, bitmap, klaszter, hierarchikus stb.). Statisztikák.
 • Nézetek
 • Analitikus függvények, Window functions, Over, Partition by, First_value, Row_number, Rank és Dense_rank, Listagg, Sample, Fetch first
 • Reguláris kifejezések Oracleban: regexp_instr, regexp_like, regexp_replace, regexp_substr, Match_Recognize 
 • JSON in Oracle
 • Az adatbázisrendszerek világa, kitekintés